Coaching & Counselling


Om te herstellen van stress of een burn-out te voorkomen is stresscoaching heel geschikt. Door kennis en inzicht in de oorzaken van stress leer je controle krijgen over hoe je je beter kunt ontspannen. Daardoor kun je direct het stressniveau verlagen. Het maakt niet zo veel uit waardoor de stress veroorzaakt wordt, dat kan werkgerelateerd zijn, maar ook voornamelijk in de privésfeer liggen. Waar het om gaat is dat je tools en handvatten krijgt om er zelf voor te zorgen dat je zo ontspannen mogelijk leeft en werkt. 

Competentiecoaching is gericht op het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, kwaliteiten of competenties. Wil je assertiever worden, je grenzen beter leren herkennen en bewaken, nee kunnen zeggen of beter leren communiceren? Het willen verbeteren van die vaardigheden kan vanuit professioneel oogpunt wenselijk zijn en ook kunnen er privéomstandigheden zijn waardoor je bepaalde kwaliteiten wilt verbeteren. 

Coaching is in alle gevallen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Dat geeft al aan dat het op maat gesneden moet zijn, omdat iedereen hierin zijn eigen wensen en behoeftes heeft. 

 

Coaching wordt in principe niet door de zorgverzekeraar gedekt. Soms kan een werkgever een bijdrage leveren. In geval van coaching wordt BTW geheven.

Counselling is een laagdrempelige vorm van begeleiding die tussen coaching en therapie in valt en daarmee soms ook wat overlap kent. Het gaat erom cliënten zelf hun doelen te laten formuleren en ze die vervolgens te laten behalen. Dat kan te maken hebben met het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden of het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.