Hechtingstherapie


Als je als moeder voelt dat er iets niet lekker zit in de relatie met je kind en je weet niet waarom dan kan er sprake zijn van een hechtingsprobleem. Hechtingstherapie is dan een optie.

 

Als een kind geboren wordt, dan heeft een moeder een instinctieve, natuurlijke drang om zich aan de pasgeborene te hechten. Soms wordt die hechting bemoeilijkt of zelfs belemmerd door een ongelukkige samenloop van omstandigheden rondom zwangerschap en geboorte. Dit kan komen door lichamelijke, psychische, emotionele, relationele of financiële problemen, door een zware bevalling, langdurig gescheiden zijn van moeder en kind of door het overlijden van mensen in de nabije omgeving. Dit alles kan grote gevolgen hebben. 

 

De pasgeboren moeder voelt zich bijvoorbeeld niet echt diep verbonden met haar kind, het kind vertoont ongewenst gedrag of laat bepaalde ziektesymptomen zien. Hechtingstherapie kan in een beperkt aantal sessies al heel veel effect hebben. De band tussen moeder en kind kan opmerkelijk verbeteren en ook kunnen lichamelijke klachten van het kind verminderen en zelfs verdwijnen. 

 

De hechtingstherapie kan plaatsvinden zonder dat het kind er bij hoeft te zijn. Dat betekent dat het kind niet met een behandeling belast hoeft te worden.