Wat is integratieve psychotherapie?

Integratieve Psychotherapie is een over het algemeen kortdurende vorm van therapie, die ervan uitgaat dat een persoon de wijsheid, de kwaliteiten en eigenschappen én de kracht bezit die nodig zijn om zelf aan de klachten of het probleem waar hij of zij last van heeft te werken. De cliënt heeft zelf voldoende hulpbronnen tot beschikking om aan een oplossing te werken. Als integratief therapeut kan ik je helpen die bronnen in jezelf te ontdekken. Hiervoor gebruik ik allerlei technieken en interventies uit de verschillende psychologische stromingen. Gemiddeld zijn daar tussen de 5 en 15 gesprekken voor nodig. Integratieve therapie wordt door de meeste aanvullende verzekering uit het potje alternatieve/complementaire zorg (voor een deel) vergoed. Kijk voor de vergoeding in de voorwaarden van je eigen verzekering. 

 

Integratieve psychotherapie werkt op bewust en op onbewust niveau en gaat ervan uit dat mensen herstel en groei zélf kunnen bewerkstelligen. In eerste instantie wordt uitgegaan van de problemen of klachten die in het hier en nu spelen, maar soms kan in de loop van de gesprekken blijken dat oorzaken dieper in het verleden liggen. In overleg kan dan verder in het verleden worden teruggegaan om aan herstel te werken.

 

Integratieve psychotherapie kijkt niet enkel naar de klacht of het probleem. Niet alleen je gedachten, je gedrag of gevoel, maar de hele mens die de cliënt is, wordt in ogenschouw genomen, waarbij ook met het systeem waarin hij of zij leeft en functioneert rekening wordt gehouden. Deze sociale omgeving is belangrijk en ook de manier waarop iemand zijn spirituele welzijn beleeft, kan een grote rol spelen.

Kortom: jij, een compleet en uniek individu staat centraal in een voor jou op maat gemaakte behandeling bij Cesuur.

 

Jouw behandeling begint met een intakegesprek waarin jij en ik kunnen kennismaken en jij uitlegt wat jouw probleem inhoudt of waaraan je wil werken. In overleg bespreken we welke therapie, techniek of methode in jouw specifieke geval het beste zal werken. Onder begeleiding ga je dan zelf aan de slag om problemen te verminderen en klachten te laten verdwijnen.

Soms is het veranderingsproces moeilijk en zwaar.

Je gedrag aanpassen of gevoelens verwerken kan voelen als een worsteling.

Echter: je zult merken dat je groeit en dat al het vechten de moeite waard is!

 

Een mooi voorbeeld van de waarde om ergens echt voor te gaan wordt beschreven in het verhaal over de vlinder en het nut van zijn harde werken...