Prikkelbare DarmSyndroom


Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) wordt ook wel Irritable Bowel Syndrome (IBS), spastische darm of spastisch colon genoemd en is een functionele aandoening van het darmkanaal. Dat wil zeggen dat er geen lichamelijke afwijkingen in de darmen bij iemand met klachten te vinden zijn en dat de aandoening in principe niet ernstig in de zin van levensbedreigend is. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de klachten die iemand ervaart niet reëel zijn. Integendeel! De klachten kunnen zo ernstig zijn dat het leven van een patiënt met PDS er volkomen door ontregeld raakt op allerlei gebieden. Mensen verzuimen op hun werk en kunnen geen sociale contacten onderhouden, omdat ze altijd rekening moeten houden met hun PDS. Daardoor lijden PDS-patiënten ook vaak op psychisch vlak enorm. Ze verliezen hun zelfvertrouwen, schamen zich voor hun kwaal, worden eenzaam en voelen zich buiten de samenleving staan.

 

Klachten

 • Buikpijn
 • Pijn neemt af na de stoelgang
 • Problemen met de stoelgang (te veel, te weinig, te hard, te zacht)
 • Slijm bij de ontlasting (overprikkelde darmen)
 • Klachten over diarree/obstipatie of alternerend (afwisselend)
 • Zuurbranden
 • Slikklachten (ook overgeven, boeren, prop in de keel)
 • Opgeblazen gevoel (bloating)

Gevolgen

 • Geestelijke overbelasting
 • Negatieve gedachten en gevoelens
 • Controleverlies
 • Verminderd gevoel van eigenwaarde
 • Sociale beperkingen
 • Verlies van kwaliteit van leven

Behandelprocedure

1. Diagnose PDS door huisarts/specialist (niet langer dan 3 maanden geleden!!)

2. Intakegesprek (sessie 1)

3. Ondertekening behandelovereenkomst

4. Behandelplan voor de eerste 4 sessies klassieke hypno

5. Bericht van behandeling aan huisarts

6. 13 wekelijkse sessies van 1 uur

7. Afrondend gesprek en evaluatie behandeling (sessie 14)

8. Rapportage aan huisarts/specialist

9. Afspraak voor follow up over een halfjaar (sessie 15)