PGB


Als er vanuit de gemeente een PGB wordt toegekend waarbij de zorgverlener mag worden gekozen door de cliënt is het van het grootste belang dat de zorg die moet worden verleend, wordt gegeven met kennis van zaken met aandacht voor de unieke situatie van de betrokken cliënt. De begeleiding die ik kan bieden gaat uit van het geloof in de kracht- en hulpbronnen die mensen in zichzelf kunnen (her-)ontdekken.  

 

In principe kan iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld kinderen, jongeren of volwassenen met een aandoening op psychisch gebied, zoals autisme.

Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.  

 

 

Met een persoonsgebonden budget bepaal je zelf welke zorgverleners jou gaan ondersteunen en hoe je de zorg precies ontvangt. Met jouw persoonlijke budget ga je dus zelf zorgverleners contracteren en de bijbehorende administratie bijhouden. Facturen stuur je naar de Sociale VerzekeringsBank die de zorgverlener betaalt. Jij en je zorgverlener moeten verantwoording afleggen over een zorgplan en de vorderingen die worden gemaakt.

 

Individuele begeleiding kan worden gegeven voor bijvoorbeeld

  • het aangaan en onderhouden van sociale contacten
  • het plannen van dagelijkse activiteiten
  • het regelen van uw financiën

Ook kan begeleiding nodig zijn bij 

  • probleemgedrag
  • problemen in denken, concentreren en waarnemen