Cesuur


Wat is de reden dat mijn praktijk 'Cesuur' als naam heeft gekregen? Wat betekent het woord 'cesuur' eigenlijk?

 

Het begrip 'cesuur' kent een aantal betekenissen op verschillende gebieden. De 'Dikke Van Dale' geeft voor 'cesuur' bijvoorbeeld 'radicale wijziging in een handelwijze of ontwikkeling'. Deze uitleg is prima van toepassing op wat er in therapie kan gebeuren. Namelijk: degene met een vraag of klacht leert een andere manier van met problemen omgaan, zodat hij of zij wat dat betreft minder of geen last ervaart in het dagelijks leven. Zo'n andere wijze van met zaken of mensen omgaan kan uiteraard meer of minder radicaal zijn. Een stilstaan tijdens een ontwikkeling op een bepaald gebied in je leven kan worden vlotgetrokken en een ontwikkeling in de verkeerde of ongewenste richting kan worden bijgestuurd. Cesuur wordt eveneens gebruikt om een ommekeer of een wending aan te geven en ook dat kan therapie als effect hebben. Soms kan een kleine verandering al een enorm resultaat hebben.

 

Een cesuur in muziek is een kleine pauze waar zangers even kunnen onderbreken om adem te halen. Ook deze betekenis kan op therapie worden 'toegespitst'. Tijdens therapie hebben mensen kans om een rustpauze te nemen, om zich te bezinnen op hoe ze verder willen met hun leven. In de dichtkunst is een cesuur een lange rust in een versregel en bedoeld om een monotoon metrum te onderbreken, zodat het gedicht ritmischer wordt. Therapie kan gezien en gebruikt worden als instrument om je leven 'levendiger' te maken. Levensvragen kunnen worden geformuleerd en beantwoord, zingeving kan een thema zijn, spiritualiteit kan een bron van inspiratie worden.

 

De cesuur kan ook de scheiding betekenen tussen voldoende en onvoldoende, bijvoorbeeld bij een examen. Therapie kan het werktuig zijn waarmee een als onvoldoende gelukkig ervaren leven een voldoende, ruim voldoende of goede beoordeling kan krijgen. Therapie kan je leren om over grenzen heen te stappen, je eigen vermeende beperkingen te slechten en je bewust te worden van onbekende kwaliteiten en eigenschappen in jezelf.

Het woord 'cesuur' drukt voor mij in al deze betekenissen een aantal kernwaarden van therapie uit, vandaar mijn keuze voor deze naam.