EMDR


De term EMDR is een afkorting voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. De letterlijke vertaling is het begeleid door oogbeweging opnieuw beleven van (een) ingrijpende gebeurtenis(sen) en deze verwerken en ontdoen van lading van emoties en reacties. EMDR is een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR en resultaten toonden aan dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Mensen zijn vaak na een aantal sessies in staat hun leven weer als vanouds op te pakken. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

Als een gebeurtenis als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt dat traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

 

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal vragen aan de nare belevenis terug te denken,  inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens, om op die manier zoveel mogelijk informatie over de traumatische beleving te weten te komen.

Gevraagd zal worden om de traumatische ervaring “hier en nu” op te roepen en de emotionele lading te ervaren en gevoelsmatig te kwalificeren om helder te krijgen hoeveel lading er op de herinnering zit. 

Daarna wordt het verwerkingsproces gestart. Dit informatie verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd door met de ogen de hand van de therapeut te volgen of door bilaterale audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon).

 

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang en soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame therapeut in een veilige omgeving.

 

EMDR wordt door de meeste aanvullende verzekering uit het potje alternatieve/complementaire zorg (voor een deel) vergoed. Kijk voor de vergoeding in de voorwaarden van je eigen verzekering.