Marion Janssen


Marion Janssen is werkzaam als psycholoog NIP, integratief therapeut, hypno- en PDS-therapeut en behandelt sinds 2006 cliënten, van jong tot oud, met voornamelijk eerstelijns problematiek. Zij heeft ervaring als docente Nederlands op verschillende niveaus in het middelbaar onderwijs. Omdat het begeleiden van individuele leerlingen haar uiteindelijk het meest aansprak, heeft zij ervoor gekozen om te switchen naar een andere professie en is uiteindelijk psychologie gaan studeren. De opleiding psychologie aan de Open Universiteit heeft zij begin 2007 afgerond en ook de Basisaantekening Psychodiagnostiek heeft zij toen behaald. 

Een van de redenen waarom zij vervolgens de opleiding integratieve psychotherapie is gaan doen,  is dat zij ook graag diepergaande en ingewikkelder problematiek van cliënten wilde kunnen behandelen. Een andere reden waren de praktische handvatten en tools die ze wilde leren gebruiken. Bovendien spraken de uitgangspunten van de integratieve psychotherapie haar erg aan: mensen zijn in principe in staat hun eigen problemen en klachten de baas te kunnen of dat in elk geval te kunnen leren. En cliënten zijn altijd meer dan alleen hun klacht! Mensen begeleiden om hun eigen kwaliteiten en eigenschappen te leren (her)ontdekken en daarmee hun eigen hulpbronnen beschikbaar te hebben, past bij haar, omdat zij het waardevol vindt dat mensen door zelfontplooiing tot bloei kunnen komen en hun eigen leven zo (weer) in eigen hand kunnen nemen.

 

Uiteraard volgt Marion cursussen, leest zij vakliteratuur en doet ze aan bijscholing, omdat dat belangrijk is in de zorg voor haar cliënten. Zo kan zij up to date blijven en goed op de hoogte zijn van nieuwe kennis en inzichten. En dat ze het erg interessant en leuk vindt om te blijven leren en nieuwe dingen te ontdekken motiveert haar daarbij.